Udržitelnost

Zaměstnanci: Naše priorita

Naším cílem je stát se první volbou zaměstnavatele v průmyslu.

Udržitelná organizace vytváří svým zaměstnancům pohodu - a to jak profesionální, tak i osobní – to je priorita. Víme, že všichni zvítězíme, když postavíme naše zaměstnance na první místo, v první řade aktivně podporujeme jejich zdraví a bezpečnost, a trvale poskytujeme zajímavé možnosti školení a rozvoje. Četné podněty a nástroje HR nám pomáhají přinášet to nejlepší pro naše zaměstnance.

Podpora etické rozmanitosti a kultury začlenění

Odpovídáme za nejvyšší etické standardy a vytváříme kulturu rovných příležitostí, vzájemné důvěry a respektu. Dodržování Německé charty rozmanitosti nás vede k vytváření pracoviště bez předsudků a otevřené pro každého.

Další priority udržitelnosti

 • Životní prostředí
 • Společnost
 • Partneři

Bezpečnost a ochrana zdraví: top priorita

Bezpečnost a ochrana zdraví

Výtahy jsou celosvětově nejbezpečnějším způsobem dopravy. Snažíme se zajistit, aby všichni zaměstnanci a subdodavatelé pracující na nich byli v bezpečí také. Náš cíl nulových nehod je podporován celoskupinovou bezpečnostní a zdravotní politikou – rozsáhlá školení a certifikované procesy řízení bezpečnosti. Nehody a poranění jsou důkladně hlášeny a vyšetřeny tak, aby byla přijata nápravná opatření.

Tyto pokyny a opatření nám pomáhají chránit zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a subdodavatelů:

 • Školení našich 10 globálních pravidel
 • Interní audity bezpečnostních systémů (SSAs)
 • E-learning na klíčová bezpečnostní témata pro všechny zaměstnance
 • Školení manažmentu o bezpečnostním povědomí
 • Rozsáhlé činnosti řízení subdodavatelů, včetně bezpečnostních subdodavatelských dnů
 • Každoroční „Pečujeme - We care“ globální den bezpečnosti
 • Každoroční udělování ocenění za bezpečnost
 • Inovace bezpečnosti produktů, jakým je náš způsob instalace bez lešení
 • Certifikáty OHSAS 18001
 • Bezpečnostní školení pro všechny techniky

Spokojení zaměstnanci pracují mnohem lépe

Spokojení zaměstnanci pracují mnohem lépe

Spokojení a dobře vyškolení zaměstnanci jsou naším největším přínosem. To je důvod, proč jsme investovali do vytvoření vlastního celosvětově ojedinělého tréninkového centra zaměřeného na rozvoj profesionálů ve výtahovém průmyslu.

Ve 12 místech po celém světě má naše globální organizace školící centra Seed Campus, která zajišťují průběžná školení na základě potřeb kvalifikovaných pracovníků a mladých profesionálů z celé společnosti. Vysoce specificky cílené programy umožňují našim zaměstnancům rozvíjet své schopnosti pod vedením odborníka z interních trenérů.

Nahoru
Všechna práva vyhrazena 2018 © thyssenkrupp Elevator
Otisk|Právní záležitosti|