Právní záležitosti

Ochrana údajů

Obsah webových stránek zpřístupňuje společnost thyssenkrupp Elevator AG, aby si návštěvníci stránek mohli přečíst informace o řadě produktů thyssenkrupp Elevator AG, naší společnosti. Zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek splňuje přísné požadavky nařízení GDPR.

Ochranu vašeho soukromí při používání našich webových stránek bereme velmi vážně a je pro nás důležitá. V následujícím textu bychom vás rádi informovali o sběru osobních údajů.

Sběr a zpracování osobních údajů

Obecně platí, že webové stránky společnosti thyssenkrupp Elevator AG můžete navštěvovat anonymně – nemusíte nás tedy informovat o tom, kdo jste. Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery v Německu standardně ukládají informace o IP adrese poskytovatele internetových služeb, přes kterého k našim webovým stránkám přistupujete, o webových stránkách, odkud k našim webovým stránkám přistupujete, o našich souborech, ke kterým přistupujete, o datu vaší návštěvy a obecné informace o vašem prohlížeči. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem zabezpečení webového serveru a přizpůsobení načítaných informací vašemu médiu (telefonu, notebooku či jinému zařízení). Tyto údaje jsou analyzovány pouze v anonymizované podobě ke statistickým účelům.

Osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány pouze tehdy, pokud nám je poskytnete, například když vyplníte kontaktní formulář nebo se zaregistrujete k personalizovaným službám. Na příslušných webových stránkách budete informováni o záměru použití a v případě potřeby o nutnosti vašeho souhlasu s jejich uchováváním a zpracováváním. Vaše údaje budou zpřístupněny pouze společnostem thyssenkrupp a našim přidruženým poskytovatelům služeb, například k tomu, abyste mohli obdržet vyžádané písemné informace. Všichni poskytovatelé služeb jsou samozřejmě zavázáni považovat tyto údaje za diskrétní a důvěrné. Údaje nezpřístupňujeme třetím stranám. Vaše údaje jsou před přenosem vždy šifrovány a zpracovávány tak, aby byly chráněny před neoprávněným přístupem.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou textové soubory uložené ve vašem počítači nebo jiném koncovém zařízení. Soubory cookie nám pomáhají analyzovat vaše používání webových stránek, zdokonalovat nabízené služby a produkty, zdokonalovat zabezpečení a bránit podvodům. Rozlišujeme různé druhy souborů cookie:

  • Relační soubory cookie jsou dočasné soubory, které jsou automaticky odstraněny, když zavřete prohlížeč.
  • Trvalé soubory cookie jsou uchovávány, dokud nejsou aktivně odstraněny nebo automaticky odebrány po uplynutí určité doby.
  • Vlastní soubory cookie vytváříme přímo my.
  • Soubory cookie třetích stran vytvářejí třetí strany.

Soubory cookie lze používat k různým účelům.

  • Funkční soubory cookie se používají k poskytování standardních služeb na našich stránkách. Bez použití souborů cookie by naše webové stránky mohly fungovat jen velmi omezeně a pravděpodobně nesprávně.
  • Optimalizační soubory cookie nám umožňují analyzovat používání našich webových stránek. Pokud jste nevyjádřili souhlas s používáním svých osobních údajů k tomuto účelu, zpracování bude probíhat anonymně. Analýza nám pomáhá zdokonalovat nabízené produkty a služby.
  • Personalizační soubory cookie nám umožňují zjistit vaše osobní preference, jako například preferovaný jazyk. Tyto soubory cookie používáme k tomu, abychom zlepšili použitelnost a mohli vám nabídnout přizpůsobené prostředí.
  • Soubory cookie související se zabezpečením jsou nezbytné k ochraně webových stránek před útoky a předcházení podvodům.

Pokud jste s tím dříve vyjádřili výslovný souhlas, mohou být v souborech cookie na jednotlivých stránkách uchovávány vaše osobní údaje, abyste například nemuseli znovu zadávat přístupové údaje. Obecně platí, že všechny informace na našich webových stránkách jsou přístupné, i když deaktivujete soubory cookie ve svém internetovém prohlížeči. Pokud soubory cookie nepřijmete, funkčnost našich nabídek může být omezená.

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie uvedené v následujícím seznamu.

JménoPoskytovatelÚčelExpiraceTyp
_gathyssenkrupp-vytahy.czRegistruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.2 rokyHTTP Cookie
_gatthyssenkrupp-vytahy.czVyužívané službou Google Analytics k získání hodnocení rychlosti reakcí na počet požadavků.relační souboryHTTP Cookie
_gidthyssenkrupp-vytahy.czRegistruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.relační souboryHTTP Cookie

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Informace vygenerované soubory cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle přenášeny na server Google v USA, kde jsou i uloženy. To probíhá anonymně. Vaše IP adresa bude na webovém serveru před odesláním do společnosti Google anonymizována. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google odeslána úplná IP adresa a její anonymizace proběhne na tomto serveru. Společnost Google tyto informace používá v zastoupení provozovatele webových stránek k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetu a aktivitou webových stránek pro jejich provozovatele. Anonymizovaná IP adresa poskytnutá službou Google Analytics, v rámci služby Google Analytics, nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; pokud to však učiníte, pravděpodobně nebudete moci používat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu. Sběru údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Návštěva následující webové stránky vytvoří soubor cookie s výslovným nesouhlasem, který zabrání dalšímu sběru vašich údajů: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Další informace o podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů naleznete na adrese https://policies.google.com. Upozorňujeme, že služba Google Analytics na těchto webových stránkách byla rozšířena o kód „anonymizeIP“, který zajišťuje anonymní sběr IP adres (tzv. IP masking).

Kontaktní formulář a obecný kontakt (normální a light)

thyssenkrupp Elevator AG zpracovává za účelem vyřízení vaší záležitosti následující údaje o vás, pokud je sdělíte v kontaktním formuláři: oslovení, křestní jméno, příjmení, e-mail, ulice, poštovní směrovací číslo, město, telefonní číslo a obsah vaší záležitosti. Vaše osobní údaje předáme příjemcům, jestliže je to nutné k vyřízení vaší záležitosti. Právní základ zpracování osobních údajů vychází z vaší záležitosti a může vyplývat ze smlouvy s vámi (čl. 6 (1) (b) GDPR), z vašeho souhlasu (čl. 6 (1) (a) GDPR), ze zvážení zájmů (čl. 6 (1) (f) GDPR) či našeho oprávněného zájmu poskytovat vám kvalitní služby. Při provozování našeho kontaktního formuláře nás podporují poskytovatelé IT služeb jakožto zpracovatelé. Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu, zpracováváme vaše údaje až do odvolání tohoto souhlasu, a pokud je zpracování založeno na zvážení zájmů, zpracováváme je až do podání námitky nebo do vyřízení vaší záležitosti. Zpracování vaší záležitosti není možné bez uvedení údajů potřebných pro kontakt s vámi a pro její pochopení a zpracování. Další údaje jsou dobrovolné. Tato služba je určena pouze osobám starším 18 let.

Pokud zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu (čl. 6 (1) (a) GDPR), můžete jej kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Pokud zpracováváme osobní údaje na základě zvážení zájmů (čl. 6 (1) (f) GDPR), můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování, a sice s účinkem do budoucna. Kromě toho v souvislosti s využitím kontaktního formuláře zpracováváme informace o výchozí URL adrese (čl. 6 (1) (b) GDPR), které jsou vymazány nejpozději po 4 týdnech. Bez shromažďování těchto informací není technicky možné kontaktní formulář používat.

Vaše práva při ochraně údajů

Máte vůči nám právo na informaci o osobních údajích a právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů a v případě zpracování dle čl. 6 (1) (e) a (f) GDPR právo vznést námitku proti zpracování. Jestliže jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 (1) (a) GDPR nebo čl. 9 (2) (a) GDPR, můžete jej kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před odvoláním. Máte právo podat námitku u dozorového úřadu pro ochranu údajů.

Odpovědná osoba a Správce ochrany údajů

Správcem odpovědným za sběr a zpracování osobních údajů je společnost:

thyssenkrupp Elevator AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Tel.: +49 201 844 0
E-Mail: info.elevator@thyssenkrupp.com

thyssenkrupp Výtahy, s.r.o.
Bucharova 14/2641
158 00 Praha 5
Tel.: +420 234 714 910
E-Mail: info.tkecz@thyssenkrupp.com

Kontaktní údaje pro ochranu údajů:

thyssenkrupp Elevator AG
Data protection officer
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Tel.: +49 201 844 0
E-Mail: dpo.elevator@thyssenkrupp.com

Rozsah a změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí výhradně pro užívání námi nabízených webových stránek. Neplatí pro webové stránky jiných poskytovatelů služeb, na něž pouze přesměruje prostřednictvím odkazu. Nepřebíráme odpovědnost a ručení za cizí prohlášení a směrnice nesouvisející s naší prezentací na internetu. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit výše uvedená ustanovení o ochraně údajů v souladu s budoucími změnami, týkajícími se sběru a zpracování osobních údajů.

Duševní vlastnictví a práva k používání

Obsah webových stránek společnosti thyssenkrupp Elevator AG, včetně obrázků a návrhu stránek, je chráněn autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví. Tyto webové stránky neudělují žádnou licenci k používání duševního vlastnictví společností ze skupiny thyssenkrupp Elevator Group. Zejména platí, že bez výslovného písemného svolení společnosti thyssenkrupp Elevator AG není povoleno kopírování, distribuce, reprodukce, přenos, zpracování, pozměňování ani žádné jiné používání obsahu těchto webových stránek ke komerčním účelům.

Ochranné známky

Není-li uvedeno jinak, všechny ochranné známky použité na webových stránkách společnosti thyssenkrupp Elevator AG jsou chráněny zákonem o ochranných známkách a nesmí být používány bez písemného svolení společnosti thyssenkrupp Elevator AG. Totéž platí pro loga a značky společnosti.

Odpovědnost

Informace, které vám společnost thyssenkrupp Elevator AG předkládá na těchto webových stránkách, jsou pravidelně zpracovávány a aktualizovány. Ani při vynaložení největší péče však nemůžeme zaručit, že obsah webových stránek neobsahuje chyby. V souvislosti s informacemi či jinými hledisky těchto webových stránek neposkytujeme záruku prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní použití ani záruku jiného druhu, přímou či nepřímou. Obsah nezakládá příslib ani záruku týkající se našich produktů, zejména s ohledem na jejich prodejnost či smluvní vhodnost ke konkrétnímu účelu. Veškerá prohlášení týkající se budoucnosti, která jsou na našich webových stránkách uvedena, vycházejí výlučně z názorů, (předběžných) odhadů nebo předpokladů ze strany vedení společnosti thyssenkrupp Elevator AG a jako taková mohou podléhat rizikům a nejistotám. Společnost thyssenkrupp Elevator AG není povinna taková prohlášení týkající se budoucnosti aktualizovat. Společnost thyssenkrupp Elevator AG si vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo doplnit poskytnuté informace a údaje, a to bez dalšího oznámení.

Webové stránky obsahují odkazy na poskytovatele z řad třetích stran, v některých případech formou hypertextových odkazů. Společnost thyssenkrupp Elevator nemůže ovlivnit obsah webových stránek třetích stran. Společnost thyssenkrupp Elevator proto odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah a postupy ochrany údajů webových stránek třetích stran, na které odkazuje. Doporučujeme, abyste se před použitím webových stránek třetích stran seznámili s příslušnými podmínkami používání a zásadami ochrany údajů těchto poskytovatelů.

Nahoru
Všechna práva vyhrazena 2018 © thyssenkrupp Elevator
Otisk|Právní záležitosti|