Důvody pro modernizaci

Bezpečnost výtahů

Zajistěte, aby byl váš systém ve shodě s platnou legislativou

Bezpečnost na prvním místě! Proto je minimálním požadavkem splňovat aktuální bezpečnostní předpisy. Tento úkol vyžaduje vysoký stupeň odbornosti a odpovědnosti.

S těmito požadavky jsme obeznámeni a rádi vám poradíme a pomůžeme vyjasnit otázky jako:

  • Jakou máte odpovědnost jako provozovatel nebo zaměstnavatel?
  • Jak bezpečný je váš výtahový systém – i když pravidelné kontroly nezjišťují žádné vady?
  • Jaké kroky můžete podniknout pro splnění stávajících požadavků a prevenci nebezpečí?

Pravidelné kontroly samy o sobě nestačí. Výtahové systémy uvedené do provozu před rokem 2003 musely splňovat požadavky platné v době konstrukce – a proto se daný systém může lišit od nejmodernějších řešení. 
Všechny výtahy podléhající revizním kontrolám se musely podrobit bezpečnostní kontrole nejpozději do konce roku 2007. Důrazně doporučujeme nechat tuto kontrolu provést na základě evropských pravidel pro zvýšení bezpečnosti stávajících výtahů (EN81-80), pokud se již neuskutečnila.

V prvním kroku se rozpoznávají rizika a doporučují ochranná opatření k jejich odstranění. Mnoho starších výtahových systémů – zejména těch, které byly nainstalovány před rokem 1999 – neodpovídají dnešnímu stavu techniky a je nutné je podle toho dovybavit. Pokud existují odchylky, doporučujeme váš systém modernizovat krok za krokem tak, aby se co nejvíce snížilo riziko, za něž nesete odpovědnost. Rádi vám poradíme přímo na místě a prodiskutujeme vaše možnosti. Hodnocení nebezpečí usnadňuje „semafor rizik“ vyvinutý společností thyssenkrupp. V případě výtahů, o jejichž servis se staráme my, tento semafor informuje naše servisní techniky o jakýchkoli přetrvávajících nebezpečích. Zahrnuje některá vyžadovaná hodnocení rizik, jakož i hodnocení související s bezpečností, ale nenahrazuje je úplně.

Nahoru
Všechna práva vyhrazena 2018 © thyssenkrupp Elevator
Otisk|Právní záležitosti|