Komponenty

Výtahy. Technologie řízení.

Nestárnoucí, vysoce výkonné systémy zajišťují optimální cestování výtahem

Výkonné, citlivé, inteligentní – s novou ovládací technologií provedeme rychlou a účinnou modernizaci vašeho výtahového systému.

Produktová řada thyssocontrol Multican (TCM) tvoří ideální základ pro modernizaci vašeho systému. Její výkonnou konstrukci s četnými standardními funkcemi lze rozšířit o uživatelsky specifické funkční prvky. Různé doplňkové funkce a příslušenství, jako je volba cílového místa, hlášení, kontrola vstupu a komunikační zařízení, jsou navíc zárukou toho, že váš výtah drží krok s dobou.

Destination Selection Control (DSC)

Naše řídicí jednotka Destination Selection Control nabízí mnohem více než běžné řídicí jednotky. Stiskem tlačítka pro přivolání výtahu řídicí jednotka DSC zaznamená požadovaný směr jízdy a cílové podlaží. Na základě této informace pak řídicí jednotka vybere nejvhodnější ze skupiny výtahů.

Hlášení

Hlášení zajišťují cílené, bezbariérové používání. Osobám v kabině výtahu můžete sdělovat i jiné důležité informace.

Kontrola vstupu

Od jednoduchých spínacích klíčů po důmyslná, komplexní řešení – pomůžeme vám integrovat stávající systémy kontroly vstupu nebo realizovat jedno z řešení vyvinutých společností thyssenkrupp.

Komunikační zařízení

V případě nouzové situace jsou naprostou nezbytností komunikační zařízení umožňující například tísňové volání. Komunikační zařízení mohou také vysílat data nutná pro specifická hodnocení.

Zvláštní požadavky

Řídicí jednotky výtahů musí řádně fungovat za každých podmínek, i v místech se zvláštními požadavky. Jako příklady lze uvést požární výtahy, oběžné výtahy nebo výtahy se zvláštní ochranou proti výbuchu.

Rozhraní a ovládací technologie

Pro úspěšnou integraci nové řídicí jednotky výtahů do stávající budovy potřebujete flexibilní rozhraní. Teprve potom lze inteligentně propojit širokou řadu pohonných systémů, dveřních pohonů a dalšího výtahového příslušenství. Nabízíme flexibilní, vysoce účinné řídicí jednotky, které dosahují optimálního výkonu v kombinaci s novými nebo stávajícími pohony.

Frekvenční měnič

Naše série frekvenčních měničů (VVVF) s vysokou spínací frekvencí odpovídá za účinný a mimořádně plynulý provoz. Nabízí úsporu energie, snižuje zatížení elektrické sítě díky nízkému náběhovému proudu a představuje vysokou účinnost na všech úrovních, zejména v kombinaci s našimi pohony.

Systémová řešení

Naše řada řídicích jednotek MCM nabízí systémové řešení speciálně určené pro projekty modernizace: od MCMx pro elektrické výtahy po MCMh pro hydraulické výtahové systémy.

Nahoru
Všechna práva vyhrazena 2018 © thyssenkrupp Elevator
Otisk|Právní záležitosti|