Osobní výtahy

Výtahový systém MULTI®. Nová éra mobility v budovách.

Nová éra výtahů bude revolucí v konstrukcích s velkým a středním zdvihem

Nová éra vertikální (a horizontální) dopravy zmenší půdorys výtahů v budovách, zatímco osvobodí architekty tak, aby mohli projektovat kreativněji, do větších výšek a přívětivěji pro uživatele. Více kabin v jedné šachtě znamená, že by pasažéři nemuseli nikdy čekat na výtah déle než 15-30 sekund.

Pro lidi žijící na venkově jsou výtahy zábavnou nezvyklostí, zejména tehdy, když mají zajímavý design nebo skleněnou podlahu. Pro lidi žijící a pracující ve městech však mohou být stresující. Když stisknete tlačítko, může dlouho trvat, než výtah přijede, a často je před vámi zástup lidí.

To je jen jeden z více zřejmých důvodů, proč se architekti a technici pokoušejí představit si jiný výtah. Jak lze ušetřit prostor, zvýšit rychlost, nastoupit nové cesty a zkrátit čekací doby? Je před námi počátek zcela nové éry výtahů, které vše zmíněné umožní, a nejen to.

Trendy

Jak rostou města, rostou i budovy

Jaké jsou dnešní problémy urbanizace, které by měly řešit výtahy? Až to pochopíme, bude jasné, proč je koncept MULTI, vyvíjený společností thyssenkrupp, tak revoluční.

Města potřebují expandovat, aniž by to ohrozilo jejich otevřená prostranství a parky, které jsou nezbytné pro městskou kvalitu života. V mnoha případech jsou řešením vyšší budovy, které poskytují více životního a pracovního prostoru bez zvětšení půdorysné plochy potřebné ke stavbě.

Výtahy umožnily budovám dosáhnout nových výšek. Avšak čím vyšší jsou budovy, tím více je šachet, a proto je třeba více prostoru pro konvenční výtahy. Kromě toho lidé, kteří výtahy často používají, se musí vyrovnat s dlouhými čekacími dobami. Tyto nevýhody činí vyšší podlaží méně přitažlivými pro život a práci, navzdory výhodě skvělého výhledu.

Konvenční výtahy, současné nejmodernější výtahy a systém MULTI ve srovnání. Všimněte si, jak nový přístup zabírá ještě méně plochy a dopravuje více lidí než stávající technika.

Historie

Na čekání není čas

Výtahy určitě šetří čas ve srovnání se schody, ale existuje stále dost prostoru pro zlepšení. V roce 2010 studenti Kolumbijské univerzity zjistili, že kdyby sečetli celou dobu, kterou pracovníci kanceláře v New York City stráví čekáním na výtahy za jediný rok, dostanou 16,6 roku, ve srovnání s pouhými 5,9 roku skutečně strávenými jízdou ve výtazích.

Je zřejmé, že lepším prostředkem, jak ušetřit cenný čas lidí, je řešení, které zkracuje čekací doby, než to, které zkracuje pobyt ve výtazích.

Dlouhá cesta vzhůru

Výtahy urazily dlouhou cestu. První budovou s výtahem byla Equitable Life Building v New York City, dokončená v roce 1870. Ačkoli byla jen 40 metrů vysoká, byla to nejvyšší budova po dobu téměř 15 let. Pokud to porovnáme s rekordní 828metrovou budovou Burj Khalifa v Dubai, můžeme s jistotou říci, že výtahy učinily nemožné možným, ale zůstávají omezené: stále stoupají a klesají jednotlivé kabiny.

Proč musí výtahy jezdit jen nahoru a dolů? Někteří odborníci věří, že největším triumfem výtahového průmyslu by byl vynález výtahů, které budou schopny jezdit po křivkách, horizontálně a v nepřetržitých smyčkách. Koncepce výtahů, které se přibližují tomuto konečnému cíli, existují již více než sto let.

Daniel E. Condon přihlásil patent svého „spirálového výtahu“ v roce 1903. Condonův výtah jezdí po povrchu rozhledny nahoru a dolů v nekonečné smyčce. A protože to bylo zajímavější než jednorázová atrakce, Condon přihlásil v roce 1904 další patent, který se zaměřil na budovy. Ačkoli tento nápad by zabral příliš mnoho podlahové plochy, obsahoval zajímavou myšlenku: více kabin v nepřetržité smyčce.

Vícekabinové výtahy ve smyčkách mají dlouhou historii

Od páternosteru k výtahu TWIN

Páternostery byly dalším ztělesněním myšlenky smyčky, kdy se skutečně více kabin pohybuje nahoru a dolů v nepřetržitém okruhu. Díky tomuto řešení pasažéři nikdy nemusejí čekat déle než několik sekund. Konstantní cyklus páternosteru znamená, že pasažéři musejí naskakovat do kabin a vyskakovat z kabin bez dveří, což přináší značné bezpečnostní riziko pro starší a tělesně postižené osoby. Ačkoli několik exemplářů těchto výtahových systémů stále existuje, nové se již neinstalují.

Výtahový systém TWIN (vynález společnosti thyssenkrupp) přinesl první úspěšný návrat k více kabinám. Ve výsledku systém TWIN skutečně dosáhl významných prostorových úspor a zvýšení přepravní kapacity osob ve dvou nezávislých kabinách v jedné šachtě. Prospěch z menšího počtu šachet mají budovy jako St. Botolph Building v Londýně a CMA Tower v Riadu v Saudské Arábii. Tato technologie je již schopna udělat více s menšími prostředky. Co však se stane, když bude možné umístit do šachty ještě více kabin?

Vize

Vize systému MULTI

Markus Jetter, ředitel výzkumu v divizi výtahů společnosti thyssenkrupp, pracuje s futuristickými technologiemi již více než dvě desetiletí. On a jeho kolegové získali své zkušenosti z mnoha předchozích projektů, aby vytvořili něco, co bylo dříve považováno za nedosažitelné: několik výtahových kabin, které se bezpečně pohybují v nepřetržité smyčce. Říkají tomu MULTI.

„Bezpečnost“ je zde klíčovým slovem, zdůrazňuje Jetter. Na rozdíl od páternosteru budou výtahy MULTI kvůli nástupu a výstupu lidí zastavovat a budou mít dveře. Lidé, kteří budou systém MULTI používat, v podstatě nezpozorují žádný rozdíl oproti normálním výtahům. Všimnou si však, že se každých 15 až 30 sekund otevírají dveře výtahu.

„Jednou z klíčových inovací tohoto systému je to, že jsme zcela odstranili lana.“ Navzdory jeho velké erudici v oboru komplexního konstruování Markus Jetter ví, jak tento koncept srozumitelně vysvětlit. Podobá se to kruhovému systému vlaků ve vertikální rovině.

„V zásadě si musíte představit metro, jako je okružní trasa v Londýně, a pověsit je na zeď. Vlaky se pak stanou kabinami putujícími po vertikálních tratích ve výtahových šachtách.“

Markus Jetter – ředitel výzkumu v divizi výtahů společnosti thyssenkrupp Elevator

Otevírání dveří k novým možnostem – ve všech směrech

Aby byl systém MULTI proveditelný, muselo se sejít mnoho různých technologií. Nejprve bylo jasné, že nebudou fungovat konvenční kladky na vodících lyžinách. Naštěstí mohli inženýři čerpat ze svých zkušeností s magnetickým lineárním pohonem, které získali při práci na projektu vlaku Transrapid. Bezpečnost, účinnost a flexibilitu tohoto systému zaručují technicky dokonalé mechanické brzdy.

Pokroky ve stavbě lehkých konstrukcí umožnily snížit hmotnost kabiny až o 50%. Sloučení více kabin do méně šachet rovněž umožňuje zmenšit půdorys výtahů v budovách až o 50% a také nejméně o 50% zvýšit průchodnost pasažérů.

Kromě toho zkušenosti odvozené ze systému TWIN pomohly povznést funkční bezpečnost a technické řízení na nové úrovně sofistikovanosti. Inovativní systém změny drah též umožňuje horizontální spojení dvou šachet nahoře a dole za účelem vytvoření nepřetržité smyčky – kde kabiny opouštějí jednu šachtu a vstupují do druhé.

Tyto inovace otevírají dveře k mnoha novým možnostem a poskytují architektům nové prostory pro design, aby je vyzbrojily pro tvorbu nových průkopnických budov a povznesly jejich kreativitu do nových výšin.

Jak rostou města, rostou i budovy

Markus Jetter „Budovy se stávají něčím jako vertikální města a potřebují flexibilní dopravní systém podobný metru. Výzvy, které kladou vysoké budovy, neřeší samotná rychlost.“

Markus Jetter – ředitel výzkumu v divizi výtahů společnosti thyssenkrupp Elevator

Účinnost a flexibilita trumfuje rychlost

Rychlost výtahů je kvůli pohodlí pasažérů omezena. Ale ve výsledku vyšší rychlosti poskytují jen marginální zvýšení přepravní kapacity. V důsledku přídavného omezení způsobeného použitím jen jedné kabiny na šachtu tradiční výtahy zabírají stále více a více prostoru, jak budovy rostou do výšky.

Pomocí kabin systému MULTI schopného nabírat osoby každých 15-30 sekund klesají čekací doby na minimum a manipulační kapacita stoupá. Podobně jako metro může systém MULTI dopravit velký počet pasažérů do přestupních stanic rozmístěných po 50 metrech nebo podobně, kde pasažéři mohou přejít do systému TWIN nebo konvenčních výtahů, které pokrývají kratší vzdálenosti, jako je tomu například při přestupu z metra na autobus.

Budoucnost konceptu MULTI

Splní tento koncept i budoucí požadavky na energetickou účinnost? Jak už bylo uvedeno, koncept MULTI může zmenšit půdorys výtahů až o 50%. Tyto prostorové úspory lze využít ke zmenšení celkové velikosti a plochy vnějšího povrchu budov, což snižuje celkové nároky na energii.

Další možný vývoj by mohl zahrnout implementaci systému rekuperace energie, který převádí kinetickou energii klesajících kabin na elektrickou energii pro jízdu vzhůru.

Avšak prvním krokem je získání funkčního prototypu ve skutečné velikosti. Konstrukce v současné době pokračuje stavbou prototypu, který má být dokončen během příštích dvou let v nové „zkušební výtahové věži“ v Rottweilu. Tento prototyp poslouží jako základ pro inspekci a certifikaci, a tak otevře dveře k realizaci v reálném světě.

Nahoru
Všechna práva vyhrazena 2018 © thyssenkrupp Elevator
Otisk|Právní záležitosti|