koronavirus

Informace pro zákazníky: koronavirus

thyssenkrupp Elevator podporuje snahy o zamezení šíření koronaviru. Uplatňujeme přísná interní pravidla po bezpečnost a hygienu v souladu s doporučeními WHO, předpisy vládních úřadů a organizačními opatřeními k zajištění speciální ochrany našich zaměstnanců.

Zároveň máme, jakožto jeden z předních poskytovatelů služeb, povinnost zajistit setrvalou mobilitu v budovách, zejména co se týče kritické infrastruktury, jako jsou medicínská zařízení a veřejné budovy. Nadále se maximálně vynasnažíme, abychom zajistili plnou dostupnost našich služeb pro všechny zákazníky. Žádáme vás o pochopení pro případ, že kvůli úředním omezením dojde ke zpožděním. Jen ochrana bezpečnosti a zdraví našich zaměstnanců mohou zajistit plnou kontinuitu naši obchodní činnosti.

Informace o službách a objednávkách

Informace o službách a objednávkách
 • Naše servisní týmy jsou stále v pohotovosti, pokud jde o údržbu a opravy nutné k zajištění bezpečnosti a dostupnosti výtahových a eskalátorových systémů. Veškeré nouzové služby na vyžádání v plném rozsahu fungují.
 • Problémy nadále oznamujte telefonicky či dle individuálně ujednaného procesu.
 • Stávající či nedávno přijaté objednávky oprav i ty, které přijdou v blízké budoucnosti, budeme schopni provést, jelikož obvyklé náhradní díly pro systémy smluvních zákazníků držíme skladem.
 • Zákazníky v regionech s nařízenou karanténou budeme informovat individuálně (např. za účelem projednání možností nouzového zásahu). Pokud informace nedostanete, obraťte se na příslušnou pobočku.

Jak můžete nyní pomoci našim servisním technikům

Bezpečnost na prvním místě!

Naši servisní technici momentálně velice dbají na dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů na pracovišti a v maximální možné míře je uplatňují. Prosíme o pochopení. Žádná činnost není tak naléhavá, aby se nedala provádět bezpečně.

Potvrzení provedené zakázky

Když na mobilním přístroji potvrzujete odvedenou práci, dbejte na hygienu rukou a odstup a pokuste se celý proces provést bez fyzického kontaktu s naším zaměstnancem.

Upozornění na nebezpečí

Pokud požadujete služby na místech, kde hrozí nákaza (medicínská zařízení, domovy důchodců apod.), žádáme vás, abyste naše zaměstnance informovali o nových bezpečnostních předpisech a dle potřeby zajistili doprovod a ochranné prostředky.

Čistota instalace

V zájmu pasažérů také zajistěte, aby vaše systémy byly pečlivě čištěny – nikoli jen kabiny výtahů, ale také tlačítka a přidržovací madla u eskalátorů.

Zamezení přímého kontaktu

Naši technici mají pokyn přísně se vyhýbat kontaktu s jinými lidmi. Omluvte naše zaměstnance za to, že si udržují odstup, nepodávají ruce a nekonverzují s vámi. Žádáme vás, abyste se chovali stejně.

Děkujeme!

Jménem všech servisních techniků thyssenkrupp Elevator bychom vám rádi poděkovali za podporu.

Projekty nových instalací a modernizací

Projekty nových instalací a modernizací
 • Probíhající projekty instalace a modernizace zajišťují naši dodavatelé. Zákazníci budou vyrozuměni, pokud kupříkladu dojde ke zpoždění dodávek kvůli omezením na hranicích. Žádáme však, abyste nás informovali, pokud budou dojednané montáže zrušeny či odloženy.
 • thyssenkrupp Elevator vyrábí většinu elevátorových systémů pro evropský trh. Ačkoli jsou naše závody v Německu a Španělsku postiženy problémy spojenými se šířením koronaviru, kolegové ve výrobě dělají vše, co mohou, aby udrželi dodavatelský řetězec v chodu. Dodávky pokračují.
 • Ujišťujeme vás, že pokud místo montáže vyhovuje hygienickým a bezpečnostním požadavkům a našim zaměstnancům nehrozí nebezpečí, provedeme práce v souladu se smlouvou. Pokud úřední rozhodnutí znemožní přístup na místo montáže, oznamte nám to co nejdříve.

Pobočky, administrativa a schůzky se zákazníky

Pobočky, administrativa a schůzky se zákazníky
 • Veškerá pracoviště thyssenkrupp Elevator zůstávají v provozu, i když s omezeným počtem pracovníků. Žádáme vás však o pochopení pro to, že neohlášené návštěvy nejsou možné a lidé zvenku nemohou vstupovat dovnitř.
 • V zájmu ochrany zdraví a v souladu s doporučeními státních úřadů budou naši administrativní pracovníci v maximální možné míře pracovat z domova. Máme odpovídající infrastrukturu pro práci na dálku včetně digitálních pracovních procesů, takže pracovníci našeho prodejního oddělení a dalších administrativních služeb jsou k dispozici prakticky neomezeně (s výjimkou faxové komunikace).
 • Veškeré nouzové služby na vyžádání v plném rozsahu fungují.
 • Taktéž vám bez omezení můžeme poskytovat potřebné dokumenty (potvrzení zakázek, faktury apod.) v digitální podobě. Pokud jste dosud nepřešli na digitální komunikaci, kontaktujte nás (s uvedením příslušného čísla zákazníka či smlouvy) e-mailem na adrese info.tkecz@thyssenkrupp.com.
 • S potěšením vám nabízíme digitální alternativy ke konzultacím s pracovníky našeho prodejního oddělení. Naši zaměstnanci jsou náležitě vybaveni pro digitální komunikaci a mohou organizovat virtuální schůzky prostřednictvím Skype for Business.

Přejeme vám hodně zdraví!

Nahoru
Všechna práva vyhrazena 2020 © thyssenkrupp Elevator
Otisk|Právní záležitosti|