Koncepty

Servisní balíčky

Nabídneme výjimečná řešení, ať už budou vaše požadavky jakkoli vysoké

Náš servis se snaží splnit každé vaše přání a zaručuje maximální provozní dostupnost a bezpečnost – pro jakýkoli typ budovy a jakýkoli počet výtahů.

Vaše servisní balíčky

Objevte naše smlouvy na údržbu šité na míru.

Základní servis

Servis a pravidelná preventivní údržba (PPU)

Součástí servisu je pravidelné posuzování opotřebení částí zařízení a technického stavu se zprávou o doporučeném rozsahu preventivních oprav.

Čištění strojovny, šachetní prohlubně a stropu výtahové klece od provozních nečistot.

Servis zahrnuje dodávku potřebných prostředků pro mazání výtahových vodítek a výměnu signálních žárovek

Odborná prohlídka (OP)

Pravidelné odborné prohlídky s dostupným ověřením funkce veškerých bezpečnostních komponentů jako jsou brzdy, zachycovače, omezovače rychlosti, dveřní uzávěrky, nárazníky, ovládání a ostatní bezpečnostní zařízení.

Seřizovací práce v rámci bezpečnostně technických požadavků a předpisů výrobce.

K uvedenému Systému servisu ZÁKLADNÍ lze sjednat provedení a zajištění následujících činností, v rozsahu stanoveném ČSN EN nebo předpisem výrobce, prováděných na zakázku:

  • vyproštění uvízlých osob
  • provádění pravidelných preventivních prohlídek
  • odborná zkouška
  • inspekční prohlídka

Plus servis

Servis a pravidelná preventivní údržba (PPU)

Součástí servisu je pravidelné posuzování opotřebení částí zařízení a technického stavu se zprávou o doporučeném rozsahu preventivních oprav. Čištění strojovny, šachetní prohlubně a stropu výtahové klece od provozních nečistot.

Servis zahrnuje dodávku potřebných prostředků pro mazání výtahových vodítek a výměnu signálních žárovek.

Odborná prohlídka (OP)

Pravidelné odborné prohlídky s dostupným ověřením funkce veškerých bezpečnostních komponentů jako jsou brzdy, zachycovače, omezovače rychlosti, dveřní uzávěrky, nárazníky, vládání a ostatní bezpečnostní zařízení.

Seřizovací práce v rámci bezpečnostně technických požadavků a předpisů výrobce.

Práce a dopravné při odstraňování provozních poruch hlášených na dispečink společnosti

Odstraňování všech závad na zařízení, které vznikly provozem a při kterých není zapotřebí demontáže nebo dílenské opravy dílů, avšak bez závad na zařízení vzniklých působením třetích osob (vandalismus), neodborným používáním nebo nepředvídatelnými událostmi, jako je například: oheň, voda, poškození budovy a podobně.

K uvedenému Systému servisu PLUS lze sjednat provedení a zajištění následujících činností, v rozsahu stanoveném ČSN EN nebo předpisem výrobce, prováděných na zakázku:

  • vyproštění uvízlých osob
  • provádění pravidelných provozních prohlídek
  • odborná zkouška
  • inspekční prohlídka

Kompletní servis

Servis a pravidelná preventivní údržba (PPU)

Součástí servisu je pravidelné posuzování opotřebení částí zařízení a technického stavu se zprávou o doporučeném rozsahu preventivních oprav. Čištění strojovny, šachetní prohlubně a stropu výtahové klece od provozních nečistot. Servis zahrnuje dodávku potřebných prostředků pro mazání výtahových vodítek a výměnu signálních žárovek

Odborná prohlídka (OP)

Pravidelné odborné prohlídky s dostupným ověřením funkce veškerých bezpečnostních komponentů jako jsou brzdy, zachycovače, omezovače rychlosti, dveřní uzávěrky, nárazníky, ovládání a ostatní bezpečnostní zařízení. Seřizovací práce v rámci bezpečnostně technických požadavků a předpisů výrobce.

Práce a dopravné při odstraňování provozních poruch hlášených na dispečink společnosti včetně materiálu

Odstraňování všech závad na zařízení, které vznikly provozem a při kterých není zapotřebí demontáže nebo dílenské opravy dílů, avšak bez závad na zařízení vzniklých působením třetích osob (vandalismus), neodborným používáním nebo nepředvídatelnými událostmi, jako je například: oheň, voda, poškození budovy a podobně.

Vyproštění

Společnost thyssenkrupp Výtahy zajišťuje vyproštění uvízlých osob v rozsahu stanoveném ČSN EN

Odborná zkouška (OZ)

Společnost thyssenkrupp Výtahy poskytuje odborný personál pro pravidelné odborné zkoušky, ale nehradí výlohy za služby inspekčního orgánu.

K uvedenému Systému servisu KOMPLETNÍ lze sjednat provedení a zajištění následujících činností, v rozsahu stanoveném ČSN EN nebo předpisem výrobce, prováděných na zakázku:

  • provádění pravidelných preventivních prohlídek (PP)
  • inspekční prohlídka

Výše uvedené činnosti provádí kvalifikovaný personál společnosti thyssenkrupp Výtahy v rámci běžné pracovní doby pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 hodin.

Jsou−li na žádost Objednatele plánované servisní činnosti prováděny mimo běžnou pracovní dobu, o sobotách, nedělích a svátcích, je práce účtována v obvyklých platných sazbách včetně příplatků za práci přesčas, v noci,

Nahoru
Všechna práva vyhrazena 2018 © thyssenkrupp Elevator
Otisk|Právní záležitosti|